Hur kopplar jag ledningarna till 3 fas kontakter rätt? Den blåa kabeln är 0-ledaren eller neutral. Den skall kopplas till  anslutningen märkt ” N” eller ”O”.  Den grön/gula ledningen är skyddsjorden och skall anslutas till den största kontakten och är märkt med en  jord märkning, (OBS skyddsledaren skall alltid vara något längre än övriga ledare […]