En mängd forskning tyder på att äta äpplen, kan påverka din hälsa på ett nyttigt sätt. Hjärnans hälsa Äpplen har visat sig skydda neuron celler mot oxidativ stress – inducerad neurotoxicitet och kan spela en viktig roll för att minska risken för neurodegenerativa sjukdomar , såsom Alzheimers Stroke : Att äta äpplen är kopplat till […]