Att tänka på när det gäller matning av vildfåglar. Börja inte mata fåglarna för tidigt. Det kan göra att fåglar som normalt ska flytta söder ut, inte flyttar som de ska. Pga att det finns gott om mat. Börja mata när frosten sätter in och det regelbundet är under 0 grader. Har du börjat mata […]