Vi vet att triclosan är giftigt för vattenlevande organismer. Och att det inte bryts ner i reningsverk. Nyligen har man funnit triclosan i bröstmjölk. Till råga på allt är de långsiktiga miljöriskerna ännu okända. Se upp med Colgate Total eller Pepsodent Triple! De är lätta att förväxla med vanliga flourtandkrämer men de innehåller triclosan. Det […]