Att fåglar kolliderar med fönsterrutor är tyvärr mycket vanligt. Det är framförallt glasarrangemang som erbjuder fri sikt genom hus eller verandor som lurar fåglarna att flyga på det osynliga hindret. Miljöer med växter inomhus, eller reflexbilder av växter i trädgården, lurar fåglarna att flyga mot fönstren. För att undvika dessa olyckor bör genomsikten begränsas så gott det är möjligt. T.ex. genom att dra för en persienn eller ett draperi – åtminstone när bostaden står tom. Det finns också dekaler som föreställer flygande rovfåglar att klistra upp på olycksdrabbade fönster. Du kan ladda hem ”ugglor” och skriva ut. Dessa kan du sedan sätta i de fönster som är värst drabbade. Du kan läsa mer här.

http://skof.se/fsk/spillepeng/uggleface.pdf