Kemikalier orsakar fler hälsoproblem än vad man tidigare trott. Detta visar en ny rapport från FN och WHO. Kemikalierna ökar riskerna för bla cancer och diabetes.

Endokrina sjukdomar är vanliga och ökar. En ny rapport visar även att cancer nu ökar.
De har en koppling till hormonstörande kemikalier. Ökningstakten är stor.

Olika cancerformer, fetma, diabetes, och en rad andra fysiska problem kopplas i studien till olika hormonstörande ämnen.

De ämnen som kan vara hormonstörande är många. Några kända är PCB, flamskyddsmedel, metaller som bly och kvicksilver, samt olika bekämpningsmedel.