En mängd forskning tyder på att äta äpplen, kan påverka din hälsa på ett nyttigt sätt.

Hjärnans hälsa

Äpplen har visat sig skydda neuron celler mot oxidativ stress – inducerad neurotoxicitet och kan spela en viktig roll för att minska risken för neurodegenerativa sjukdomar , såsom Alzheimers

Stroke : Att äta äpplen är kopplat till en minskad risk för stroke.
Diabetes : Tre portioner av äpplen (och andra frukter såsom blåbär och vindruvor ) är kopplad till en 7 procent lägre risk för typ 2 diabetes. Detta kan bero på att deras positiva roll i blodsockerreglering, eftersom äpplen innehåller ämnen som kan.  Minska upptaget av glukos från magtarmkanalen och  Stimulerar betaceller i bukspottkörteln att utsöndra insulin. Ökar upptaget av glukos från blodet genom att stimulera insulinreceptorer

Cancer : Äpplen har ett antal egenskaper som kan bidra till att minska risken för cancer , inklusive antimutagenic aktivitet , antioxidant aktivitet anti – inflammatoriska mekanismer , antiproliferativa och apoptos – inducerande aktivitet , såväl som  nya mekanismer på epigenetiska händelser och medfödd immunitet .  Enligt tidskriften Planta Medica.