Den med laktosintolerans har lägre risk att drabbas av lung,- bröst- och äggstockscancer.

Det är en ny studie som gjorts av forskare inom Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet och Region Skåne som visar på att de som äter en laktosfri diet har en lägre cancerrisk.
Forskarna studerade 22 788 individer med laktosintolerans i Sverige.

– Vår studie visar att personer med laktosintolerans, som karaktäriseras av låg konsumtion av mjölk och andra mjölkprodukter, har en minskad risk att drabbas av lung-, bröst- och äggstockscancer, säger Jianguang Ji, docent vid Lunds universitet och forskare vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö i ett pressmedelande.

 

Källa http://www.vk.se/1315645/lagre-cancerrisk-med-laktosfri-diet