Att tänka på när det gäller matning av vildfåglar.
  • Börja inte mata fåglarna för tidigt. Det kan göra att fåglar som normalt ska flytta söder ut, inte flyttar som de ska. Pga att det finns gott om mat. Börja mata när frosten sätter in och det regelbundet är under 0 grader.
  • Har du börjat mata fåglarna ska du fortsätta hela vintern. Ända till april kan du mata.
  • Matplatsen ska vara sådan att det inte kan spridas smitta, genom avföringen. Därför ska du inte ha mat på bord och liknande. Som då kan blanda sig med maten. Även på marken ska du förhindra detta. Det kan du göra genom att lägga granris där.
  • Undvik bröd. Bröd eller brödkanter ger inte den näring de behöver. Och det kan även dra till sig råttor och möss som vi inte vill ha.
  • Placera maten nära ett buskage så att de kan ha skydd mellan ätandet.