Vi vet att triclosan är giftigt för vattenlevande organismer. Och att det inte bryts ner i reningsverk. Nyligen har man funnit triclosan i bröstmjölk. Till råga på allt är de långsiktiga miljöriskerna ännu okända.

Se upp med Colgate Total eller Pepsodent Triple! De är lätta att förväxla med vanliga flourtandkrämer men de innehåller triclosan. Det gör också Colgate-tandkrämerna: Fresh Confidence, Total Fresh Stripe och Xylitol. Liksom Aquafresh Triple Protection, Blåvitt 4-i-ett och Pepsodent Kaps. Köp dem inte så undviker du att triclosan hamnar i marken, lagras i din kropp eller förs vidare till ditt barn.

http://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2000-6/se-upp-triclosan-i-tandkramen