Att köpa den nya typen av lampor, LED medför att man måste veta en hel del om tekniken. LED tekniken är fantastiskt bra och att man nu kan spara så mycket energi, men fällor finns.

Du måste veta, ljustemperatur, ljusstyrkan, dimbar eller inte, antal timmar den ska hålla, och antal av och på den tål. Det som inte står är om den har bra elektronik invändigt som minskar problemen med att lampan skapar ett högfrekvent ljus. Icke dimbara ska vara något bättre och ge dig mindre med huvudvärk som blir följden.
Från sle.se/led/

Tyvärr är det så att många LED-lampor flimrar eller till och med blinkar! Detta kan leda till yrsel och huvudvärk. Det är ingen ny upptäckt att flimrande ljus kan orsaka problem. Det uppmärksammades som ett problem med lysrör för länge sedan och löstes med så kallade HF-don. Tyvärr har problemet återuppstått i och med LED-lamporna, i vissa fall mycket värre. Det finns många LED-lampor som inte bara har varierande ljusstyrka (så kallat flimmer), utan även faktiskt blinkar. De tänds och släckts hundra gånger per sekund, vilket ger stroboskopiskt ljus. Sådant ljus är ansträngande och kan förutom ge direkta fenomen (problem) även ge huvudvärk och trötthet.