För att få bort mossa ur gräsmattan så kan man köpa maskiner som river i din gräsmatta. Det finns två typer, mossrivaren eller vertikalskäraren.

Mossrivaren, den har små fjädrar eller stålpinnar som river upp mossa och dött gräs.
Vertikalskäraren / gräsmatteluftare (även kallad).  Den har blad eller knivar som river ner i gräsmattan.

Mossriva, kan du också göra med en vanlig kratta med skaft, helst en med runda flexibla pinnar. Det finns också en typ av mossrivare att montera på gräsklipparen. Man byter då kniven mot ett blad med fjädrar som river i gräsmattan.
Det bästa anser jag är att köpa en maskin som är helt avsedd för mossrivning. Det finns elektriska eller bensindrivna.

Vad du ska köpa beror på hur stor gräsmatta du har. Men får faktiskt ett bra resultat med vanlig kratta också. Alternativet att mossriva med gräsklippare tycker jag man ska undvika. Då är det bättre du köper en elektrisk mossrivare direkt. Fördelen är att du då kan ställa in vilken höjd du vill riva på.
När man mossriver, ska man aldrig komma ner i jorden. All mossa ligger uppe på jordytan. Mossa har inga rötter ner i jorden. En mossrivare är inte avsedd för att gå djupt och du riskerar bara att skada gräsrötterna. Dessutom tål inte fjädrarna en sådan behandling.

Vertikalskärare

Ett annat alternativ är att vertikal skära.
Då kan du gå djupare och ta en bit ner i jorden. Fördelen är att du då också får med döda rester av gräs och annat.
Behandlingen syftar till att dels ta bort mossan, och dels ta bort det döda materialet som finns i gräsmattan. Man öppnar upp ytan så att gräsrötterna får syre, vatten och näring. Då kommer gräset att växa bra.
Problemet med mossan och andra lager är att det kväver gräset så att det inte växer. Samt att varken vatten eller näring kan tränga ner i jorden. Vattnet stannar på ytan av gräsmattan och tas upp av mossan.

När du har vertikalskurit så ska du vattna gräsmattan med mossdödande medel. Det kommer döda den sista mossan. Nu ska det på toppdressig för det täcker rötterna, samt ger näring till det nytta gräset. Efter det så är det nya gräsfrön som ska spridas ut.

Sedan är det gödning och vattna.
Allt detta kan endast göras då dygnstemperaturen är över 8 grader som medel. För det är först då som gräset växer.
Att vertikal skära är ett stort ingrepp i en gräsmatta och görs först fram på sensommaren.
Det man vill uppnå är att gräsrötterna delar sig och skapare nya rötter. Det gör att du nästa år får en tätare och finare matta. Man gör detta på sensommaren eller mot hösten pga att då har allt ogräsblommat över och det är mindre med frön som kan få fäste i jorden från ogräs.

Lycka till.